Οικιακή ΟικονομίαΣτη σελίδα αυτή θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το μάθημα της Οικιακής Οικονομίας!

Μπορείτε επίσης να μεταβείτε στο blog 
ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
με ενότητες που αφορούν εξειδικευμένες θεματικές του μαθήματος 
---------------------------------------------------------------------
Σχολικό έτος 2018-19

Οδηγίες για τη διδασκαλία της Οικιακής Οικονομίας
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Σχολικό έτος 2017-18
Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Οικιακής Οικονομίας: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Σχολικό έτος 2016-17ΙΙ/ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ "ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (+Σπουδές στο Περιβάλλον)") 

ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Για να δείτε ζωντανή την παρουσίαση πατήστε ΕΔΩ και στο βίντεο που ανοίγει πηγαίνετε στο 2.59.00
Υπάρχει βιντεοσκοπημένη η παρουσίαση των οδηγιών στο Υπουργείο Παιδείας στην ενημερωτική συνεδρίαση για τους Σχ. Συμβούλους του τομέα των Κοινωνικών Επιστημών.

Επίσης πατώντας ΕΔΩ μεταβαίνετε στο δυναμικό διαδραστικό ιστότοπο του ΙΕΠ όπου οι εκπαιδευτικοί μπορούν να βρουν το προτεινόμενο διδακτικό υλικό, κείμενα από τις ημερίδες και σχετικές ανακοινώσεις και ειδήσεις.


Ι/ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
α) Οι μαθητές στην Α Γυμνασίου θα χρειαστεί να πάρουν και τα δύο εγχειρίδια: το παλαιό της Α Γυμνασίου και αυτό της Α & Β Γυμνασίου.

Εκ μέρους της Διεύθυνσης Εκδόσεων του ΙΤΥΕ Διόφαντος

β) Σύμφωνα με την εγκύκλιο με αρ. πρωτ. 64305/Δ2 - 15-04-2016 της Διεύθυνσης Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Τμήμα Α΄ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων:
   Οι μαθητές που φοίτησαν στην Α΄ τάξη Γυμνασίου κατά το σχολικό έτος 2015-2016 πρέπει να διατηρήσουν το βιβλίο της Οικιακής Οικονομίας, διότι θα το χρησιμοποιήσουν και στη Β΄ τάξη Γυμνασίου κατά το σχολικό έτος 2016-2017. (chic!)

α) Σύμφωνα με τις αποφάσεις με αρ. πρωτ. 36419/Δ2 - 02-03-2016 και 54098/Δ2 - 31-03-2016 του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων:
 Τα βιβλία "Οικιακή Οικονομία (Τετράδιο εργασιών)" με κωδικό 21-0036 και "Οικιακή Οικονομία (Εργαστηριακός Οδηγός)" με κωδικό 21-0037 έχουν διανεμηθεί σε περιορισμένα αντίτυπα ανά σχολική μονάδα(1 αντίτυπο για κάθε 20 μαθητές) και απευθύνονται στους μαθητές της Α΄ τάξης Γυμνασίου κατά το σχολικό έτος 2016-2017.

·         Τα βιβλία "Οικιακή Οικονομία (Τετράδιο εργασιών)" με κωδικό 21-0096 και "Οικιακή Οικονομία (Εργαστηριακός Οδηγός)" με κωδικό 21-0097 έχουν διανεμηθεί σε περιορισμένα αντίτυπα ανά σχολική μονάδα(1 αντίτυπο για κάθε 20 μαθητές) και απευθύνονται στους μαθητές της Α΄ τάξης Γυμνασίου και της Β΄ τάξης Γυμνασίου κατά το σχολικό έτος 2016-2017.Για τις ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ του ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 20016-17: 
ΠΑΤΗΣΤΕ 


ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ του σχ. έτους 201-17:Σχολικό έτος 2015-16

Θα βρείτε ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-16: Πατήστε ΕΔΩ
Για το πρόγραμμα Σπουδών για το 2015-16: Πατήστε ΕΔΩ


ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ:
 
Η Οικιακή Οικονομία ανήκει στα μαθήματα της β ομάδας του Γυμνασίου και ισχύει το:
Π.Δ. 409/1994 ΦΕΚ 226 τ. Β΄
Άρθρο 2 Διαδικασία αξιολόγησης
1. Η αξιολόγηση του μαθητή κατά τη διάρκεια της φοίτησης του στο Γυμνάσιο προκύπτει από:
α) την καθημερινή προφορική εξέταση και την όλη συμμετοχή του μαθητή στη διδακτική - μαθησιακή διαδικασία
β) τις ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες (τεστ)
γ) τις ωριαίες υποχρεωτικές γραπτές δοκιμασίες, οι οποίες γίνονται, χωρίς προειδοποίηση ανά μία κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων τριμήνων και κα­λύπτουν την ύλη ευρύτερης διδακτικής ενότητας υπό τον όρο ότι προηγήθηκε κατά το προηγούμενο μάθημα σχετική ανακεφαλαίωση
δ) τις εργασίες που εκτελούν οι μαθητές, στο σχολείο ή στο σπίτι, στα πλαίσια της καθημερινής διδακτικής εργασίας
ε) τις συνθετικές δημιουργικές εργασίες
ζ) τις γραπτές ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις του Ιουνίου.
ΜΟΝΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗ βλέπε ΠΔ 39-2014 ΑΡΘΡΟ: Η ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΩΣ ΜΑΘΗΜΑ Β ΟΜΑΔΑΣ ΔΕΝ ΕΞΕΤΑΖΕΤΑΙ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ

Βλέπε επίσης:

Άρθρο 4 (όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ.268/82)
Παρ. 1. Καθένας από τους διδάσκοντες αξιολογεί την επιμέλεια και την επίδοση των μαθητών του, στο μάθημα που διδάσκει, αφού συνεκτιμήσει το βαθμό της ενεργητικής και θετικής συμμετοχής τους σε όλες τις φάσεις της διεξαγωγής του μαθήματος στο σχολείο και της εκπληρώσεως των υποχρεώσεων τους για εργασίες στο σπίτι, σχετικά με το συγκεκριμένο μάθημα, την προφορική επίδοση τους που προκύπτει από τις προφορικές εξετάσεις και τις ολιγόλεπτες γραπτές εξετάσεις και την επίδοση τους στις ωριαίες γραπτές δοκιμασίες.
Σε περίπτωση που ελλείπει ένα από τα ανωτέρω στοιχεία, ο βαθμός τριμηνιαίας επιδόσεως του μαθητή για το μάθημα αυτό διαμορφώνεται από τη συνεκτίμηση των λοιπών στοιχείων.Γ2/6156/24-12-1986 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Με αφορμή /../ σας υπενθυμίζουμε τα ακόλουθα:
1. ΟΛΙΓΟΛΕΠΤΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ/ …/
2. ΩΡΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ
γ) {Στα Γυμνάσια οι ωριαίες γραπτές δοκιμασίες διεξάγονται υποχρεωτικά δύο φορές μέσα στο διδακτικό έτος, τη μία οπωσδήποτε στη διάρκεια του πρώτου τριμήνου και την άλλη στη διάρκεια του δευτέρου ή τρίτου τριμήνου, κατά την κρίση του καθηγητή που διδάσκει το μάθημα.} Στα λύκεια διεξάγονται......
Παρακαλούμε να επιβλέψετε με προσωπική σας ευθύνη την ακριβή τήρηση των σχετικών με τις γραπτές δοκιμασίες διαταγών και την επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων σε περίπτωση οποιασδήποτε παρέκκλισης από αυτές.

1 σχόλιο: