Δευτέρα, 2 Μαΐου 2016

Ας αφήσουμε το μαυροπίνακα κι ας γράψουμε στον ηλ. πίνακα: Εργαστήριο στο Συνέδριο της ΠΔΕ Κρήτης, Εμψυχώτρια: ΣΣ Μακρή


Ας αφήσουμε τον πίνακα κι ας γράψουμε στο μαυροπίνακα:Συνέδριο ΠΔΕ: Εργαστήριο ΣΣ Μακρή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου