Δευτέρα, 16 Απριλίου 2018

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΚ-ΚΩΝ ΚΛ. ΠΕ80 ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

Αποτέλεσμα εικόνας για επιμορφωτική συνάντηση
Τρίωρη επιμορφωτική συνάντηση την Πέμπτη 19 Απριλίου 2018 που θα πραγματοποιηθεί στο 11ο Γυμνάσιο Ηρακλείου και ώρα 12.00-14.00, με βάση την υπ. αριθμόν 3295/03-04-2018 απόφαση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Κρήτης. Η επιμορφωτική συνάντηση θα διεξαχθεί σύμφωνα με το ακόλουθο θέμα & πρόγραμμα:  

Θέμα της επιμορφωτικής συνάντησης:
«Περιγραφική αξιολόγηση μαθητών στο Γυμνάσιο »
            Πρόγραμμα: 
                      12.00-12.10: Προσέλευση – Καλωσόρισμα
                      12.10-12.45: Περιγραφική αξιολόγηση –  τεχνικές συλλογής στοιχείων προς αξιολόγηση 
                      12.45- 13.20: Περιγραφική αξιολόγηση – σύνταξη κειμένου αξιολόγησης
                      12.20-14.00: «H εκπαιδευτική πλατφόρμα edmodo και η χρήση της στην εκπαιδευτική
                                                                                                                                             διαδικασία»                                        
                      12.00-12.10: Συμπεράσματα – Κλείσιμο συνάντησης 


Υπεύθυνη: Δρ. Δήμητρα Μακρή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου