Τρίτη, 2 Φεβρουαρίου 2021

«Λογιστικές Εφαρμογές»

ΥΠΑΙΘ

 Λογιστικό Πρόγραμμα ως υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό στα πλαίσια του μαθήματος «Λογιστικές Εφαρμογές» της Γ’ τάξης  του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας των ΕΠΑ.Λ. το οποίο έχει εγκριθεί από το  Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Το πρόγραμμα βασίζεται στην Access και περιλαμβάνει εφαρμογές για τις ακόλουθες βασικές λογιστικές εργασίες:

1. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΠΕΛΑΤΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ – ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ)

2. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ (ΠΕΛΑΤΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ – ΑΠΟΘΗΚΗΣ)

3. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΓΟΡΩΝ – ΠΩΛΗΣΕΩΝ

4. ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ

5. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ – ΠΛΗΡΩΜΩΝ

6. ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ

7. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (ΠΑΓΙΑ – ΕΞΟΔΑ)

8. ΕΥΡΕΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

9. ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ, ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ (ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ)

10. ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΠΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ

11. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ

12. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

13. ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΠΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Δείτε τα σχετικά αρχεία

Ασκήσεις στις Λογιστικές Εφαρμογές

Σημειώσεις στις Λογιστικές Εφαρμογές για τον Καθηγητή

Εφαρμογή Β.Δ. ACCESS